Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:

  • oświatowego;
  • powszechnie obowiązującego;
  • przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej;
  • wewnątrzszkolnego.

Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach są budynki w Świątkach 34, 95 i 105.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Świątki.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Podstawą prawną działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach są:

  • uchwała Rady Gminy w Świątkach Nr XII/78/2004 z 30.06.2004 r.
  • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach.

W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole Samorządowe w Świątkach oraz ośmioletnia Szkoła Podstawowa.

Nazwa dokumentu Format pliku
Statut Szkoły (stan prawny – 4 września 2023) PDF
Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 24 lutego 2015 o 17:50
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 31 października 2023 o 7:14
liczba odsłon strony: 5 600 Drukuj treść
Rejestr zmian: