Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

  • Telefon: (89) 61 69 880
  • E-mail: szkola@spswiatki.edu.pl
  • Obsługa sekretariatu: sekretarz szkoły Teresa Stasiewicz.

Korespondencja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach może być dostarczana przez:

  • urząd pocztowy;
  • kuriera;
  • nadawcę (bezpośrednio lub przez przedstawiciela);
  • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą;
  • pracowników szkoły.

Dyrektor zespołu przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki w godz. 1500-1700 i w czwartki w godz. 900-1100.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, Elektronicznej Skrzynki Podawczej, a także ustnie do protokołu.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Sposoby przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach

.

Nazwa dokumentu Format pliku
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków PDF
Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 24 lutego 2015 o 20:18
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 25 czerwca 2017 o 23:17
liczba odsłon strony: 4 068 Drukuj treść
Rejestr zmian: