Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez:

  • tel.: (89) 616 98 83, (89) 616 92 31, (89) 616 92 31, (89) 616 92 32;
  • fax: (89) 616 98 22;
  • e-mail: marek.krygier@swiatki.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 28 maja 2018 o 20:40
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 28 maja 2018 o 20:40
liczba odsłon strony: 547 Drukuj treść
Rejestr zmian: