Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez:

  • e-mail: marek.hodowski@swiatki.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 28 maja 2018 o 20:40
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 12 stycznia 2021 o 8:35
liczba odsłon strony: 770 Drukuj treść
Rejestr zmian: