Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez:

  • e-mail: marek.hodowski@swiatki.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 28 maja 2018 o 20:40
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 12 stycznia 2021 o 8:35
liczba odsłon strony: 582 Drukuj treść
Rejestr zmian:

Zmiany:

28 maja 2018 o 20:40:10Obecna wersja
Content
Bez zmian: <p>Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez:</p> Bez zmian: <p>Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez:</p>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>tel.: (89) 616 98 83, (89) 616 92 31, (89) 616 92 31, (89) 616 92 32;</li>  
Skasowano: <li>fax: (89) 616 98 22;</li>  
Skasowano: <li>e-mail: marek.krygier@swiatki.pl</li>  Dodano: <li>e-mail: marek.hodowski@swiatki.pl</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p>Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.</p> Bez zmian: <p>Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.</p>

Info: Dodane puste przestrzenie, służą lepszemu porównywaniu zmian w wersjach.