Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:

  • oświatowego;
  • powszechnie obowiązującego;
  • przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej;
  • wewnątrzszkolnego.

Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach są budynki w Świątkach 34, 95 i 105.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Świątki.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Podstawą prawną działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach są:

  • uchwała Rady Gminy w Świątkach Nr XII/78/2004 z 30.06.2004 r.
  • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach.

W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole Samorządowe w Świątkach oraz ośmioletnia Szkoła Podstawowa.

Nazwa dokumentu Format pliku
Statut Szkoły (stan prawny – 1 września 2018) PDF
Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 24 lutego 2015 o 17:50
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 18 września 2018 o 8:16
liczba odsłon strony: 1 846 Drukuj treść
Rejestr zmian:

Zmiany:

17 listopada 2017 o 20:45:34Obecna wersja
Content
<p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:</p>
<ul> <ul>
<li>oświatowego;</li>  <li>oświatowego;</li>
<li>powszechnie obowiązującego;</li>  <li>powszechnie obowiązującego;</li>
<li>przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej; </li>  <li>przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej; </li>
<li>wewnątrzszkolnego.</li> <li>wewnątrzszkolnego.</li>
</ul> </ul>
<p>Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach są budynki w Świątkach 34, 95 i 105.</p> <p>Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach są budynki w Świątkach 34, 95 i 105.</p>
<p>Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Świątki.</p> <p>Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Świątki.</p>
<p>Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.</p> <p>Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.</p>
<p>Podstawą prawną działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach są:</p> <p>Podstawą prawną działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach są:</p>
<ul> <ul>
<li>uchwała Rady Gminy w Świątkach Nr XII/78/2004 z 30.06.2004 r.</li>  <li>uchwała Rady Gminy w Świątkach Nr XII/78/2004 z 30.06.2004 r.</li>
<li>Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach.</li>  <li>Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach.</li>
</ul> </ul>
<p>W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole Samorządowe w Świątkach oraz ośmioletnia Szkoła Podstawowa.</p> <p>W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole Samorządowe w Świątkach oraz ośmioletnia Szkoła Podstawowa.</p>
<table summary="Dokumenty"> <table summary="Dokumenty">
<thead>  <thead>
<tr>  <tr>
<th scope="col">Nazwa dokumentu</th>  <th scope="col">Nazwa dokumentu</th>
<th scope="col">Format pliku</th>  <th scope="col">Format pliku</th>
</tr>  </tr>
</thead>  </thead>
<tbody>  <tbody>
<tr>  <tr>
<th>Statut Szkoły (stan prawny - 1 września 2017)</th>   <th>Statut Szkoły (stan prawny - 1 września 2018)</th>
<td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/statut_szkoly.pdf" >PDF</a></td>  <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/statut_szkoly.pdf" >PDF</a></td>
</tr>  </tr>
</tbody>  </tbody>
</table> </table>

Info: Dodane puste przestrzenie, służą lepszemu porównywaniu zmian w wersjach.