Rekrutacja – Przedszkole

Wszelkie dokumenty o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Świątkach i kontynuacji wychowania przedszkolnego składamy w Przedszkolu w gabinecie wicedyrektora ds. przedszkola Doroty Przekop.

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego mają dzieci 6-letnie, natomiast gmina ma obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieciom 3, 4 i 5-letnim.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Świątkach odbywa się raz do roku.

Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola, zapisują dziecko na rok szkolny 2021/2022 (tj. od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku), składając wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z oświadczeniami, a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Świątkach (w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r).

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz wskazać termin termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powołuje Komisję Rekrutacyjną.

Do Przedszkola Samorządowego w Świątkach przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świątki.

W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Świątki, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
  • niepełnosprawność dziecka,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
  • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
  • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
  • osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
  • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Świątki.

Harmonogram rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 08.03-26.03.2021 do godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 29.03-07.04.2021
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08-16.04.2021 do godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 16-23.04.2021
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 30.04.2021 do godz. 12.00

Do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku
Regulamin rekrutacji PDF
Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji PDF
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki PDF
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego PDF
ODT
DOC
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola PDF
ODT
DOC
Oświadczenie o wielodzietności PDF
ODT
DOCX
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka PDF
ODT
DOCX
Potwierdzenie woli PDF
ODT
DOCX
Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 12 lutego 2020 o 09:13
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 24 lutego 2021 o 16:35
liczba odsłon strony: 3 598 Drukuj treść
Rejestr zmian:

Zmiany:

12 lutego 2020 o 09:45:00Obecna wersja
Content
Bez zmian: <p><em>Wszelkie dokumenty o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Świątkach i kontynuacji wychowania przedszkolnego składamy w Przedszkolu w gabinecie wicedyrektora ds. przedszkola Doroty Przekop.</em></p>Bez zmian: <p><em>Wszelkie dokumenty o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Świątkach i kontynuacji wychowania przedszkolnego składamy w Przedszkolu w gabinecie wicedyrektora ds. przedszkola Doroty Przekop.</em></p>
Skasowano: <p>Do przedszkola na rok szkolny 2020/2020 przyjmowane są dzieci urodzone w latach: 2014, 2015, 2017, 2017. Dzieci urodzone w roku 2014 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.</p>Dodano: <p>W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego mają dzieci 6-letnie, natomiast gmina ma obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieciom 3, 4 i 5-letnim.</p>
Bez zmian: <p>Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Świątkach odbywa się raz do roku.</p>Bez zmian: <p>Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Świątkach odbywa się raz do roku.</p>
Skasowano: <p>Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola, zapisują dziecko na rok szkolny 2020/2021 (tj. od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku), składając wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z oświadczeniami, a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Świątkach.</p> Dodano: <p>Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola, zapisują dziecko na rok szkolny 2021/2022 (tj. od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku), składając wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z oświadczeniami, a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Świątkach (w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r).</p>
Bez zmian: <p>Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz wskazać termin termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.</p>Bez zmian: <p>Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz wskazać termin termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.</p>
Bez zmian: <p>W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powołuje Komisję Rekrutacyjną.</p>Bez zmian: <p>W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powołuje Komisję Rekrutacyjną.</p>
Bez zmian: <p>Do Przedszkola Samorządowego w Świątkach przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świątki.</p>Bez zmian: <p>Do Przedszkola Samorządowego w Świątkach przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świątki.</p>
Bez zmian: <p>W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Świątki, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:</p>Bez zmian: <p>W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Świątki, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:</p>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),</li>Bez zmian: <li>wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),</li>
Bez zmian: <li>niepełnosprawność dziecka,</li>Bez zmian: <li>niepełnosprawność dziecka,</li>
Bez zmian: <li>niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,</li>Bez zmian: <li>niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,</li>
Bez zmian: <li>niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,</li>Bez zmian: <li>niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,</li>
Bez zmian: <li>niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,</li>Bez zmian: <li>niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,</li>
Bez zmian: <li>samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, <li>osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),</li>Bez zmian: <li>samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, <li>osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),</li>
Bez zmian: <li>objęcie dziecka pieczą zastępczą.</li>Bez zmian: <li>objęcie dziecka pieczą zastępczą.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p>W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Świątki.</p>Bez zmian: <p>W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Świątki.</p>
Bez zmian: <h3>Harmonogram rekrutacji</h3>Bez zmian: <h3>Harmonogram rekrutacji</h3>
Skasowano: <table summary="Harmonogram - rekrutacja 2020-2021"> Dodano: <table summary="Harmonogram - rekrutacja 2021-2022">
Bez zmian: <thead>Bez zmian: <thead>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th scope="col">Lp.</th>Bez zmian: <th scope="col">Lp.</th>
Bez zmian: <th scope="col">Rodzaj czynności </th>Bez zmian: <th scope="col">Rodzaj czynności </th>
Bez zmian: <th scope="col">Termin w postępowaniu rekrutacyjnym </th>Bez zmian: <th scope="col">Termin w postępowaniu rekrutacyjnym </th>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </thead>Bez zmian: </thead>
Bez zmian: <tbody>Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>1</th>Bez zmian: <th>1</th>
Bez zmian: <td><strong>Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola</strong> wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym</td>Bez zmian: <td><strong>Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola</strong> wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym</td>
Skasowano: <td><strong>09.03- 27.03.2020</strong> do godz. 15.00</td> Dodano: <td><strong>08.03- 26.03.2021</strong> do godz. 15.00</td>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>2</th>Bez zmian: <th>2</th>
Bez zmian: <td><strong>Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego</strong> i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym</td>Bez zmian: <td><strong>Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego</strong> i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym</td>
Skasowano: <td><strong>30.03- 08.04.2020</strong></td> Dodano: <td><strong>29.03- 07.04.2021</strong></td>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>3</th>Bez zmian: <th>3</th>
Bez zmian: <td><strong>Podanie do publicznej wiadomości</strong> przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych</td>Bez zmian: <td><strong>Podanie do publicznej wiadomości</strong> przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych</td>
Skasowano: <td><strong>10.04- 22.04.2020</strong> do godz. 15.00</td> Dodano: <td><strong>08- 16.04.2021</strong> do godz. 12.00</td>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>4</th>Bez zmian: <th>4</th>
Bez zmian: <td><strong>Potwierdzenie</strong> przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia</td>Bez zmian: <td><strong>Potwierdzenie</strong> przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia</td>
Skasowano: <td><strong>14.04- 22.04.2020</strong></td> Dodano: <td><strong>16- 23.04.2021</strong></td>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>5</th>Bez zmian: <th>5</th>
Bez zmian: <td><strong> Podanie do publicznej wiadomości</strong> przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych</td>Bez zmian: <td><strong> Podanie do publicznej wiadomości</strong> przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych</td>
Skasowano: <td><strong>do 30.04.2020</strong> do godz. 15.00</td> Dodano: <td><strong>do 30.04.2021</strong> do godz. 12.00</td>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody>Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table>Bez zmian: </table>
Bez zmian: <h3>Do pobrania</h3>Bez zmian: <h3>Do pobrania</h3>
Skasowano: <table class="table-hover" summary="Dokumenty- rekrutacja 2020-2021"> Dodano: <table class="table-hover" summary="Dokumenty- rekrutacja 2021-2022">
Bez zmian: <thead>Bez zmian: <thead>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th scope="col">Nazwa dokumentu</th>Bez zmian: <th scope="col">Nazwa dokumentu</th>
Bez zmian: <th scope="col">Format pliku</th>Bez zmian: <th scope="col">Format pliku</th>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </thead>Bez zmian: </thead>
Bez zmian: Bez zmian:
Bez zmian: <tbody>Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>Regulamin rekrutacji</th>Bez zmian: <th>Regulamin rekrutacji</th>
Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/regulamin_ rekrutacji_przedszkole.pdf" >PDF</a></td>Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/regulamin_ rekrutacji_przedszkole.pdf" >PDF</a></td>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji</th>Bez zmian: <th>Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji</th>
Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ rekrutacja/uchwala-rady-gminy- swiatki-kryteria- rekrutacji.pdf" >PDF</a></td>Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ rekrutacja/uchwala-rady-gminy- swiatki-kryteria- rekrutacji.pdf" >PDF</a></td>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>Zarządzenie Wójta Gminy Świątki</th>Bez zmian: <th>Zarządzenie Wójta Gminy Świątki</th>
Skasowano: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ rekrutacja/zarzadzenie-wojta- gminy-swiatki- w-sprawie-terminow- postepowania- rekrutacyjnego.pdf" >PDF</a></td> Dodano: <td><a href="https:/ /spswiatki.edu.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zarzadzenie- nr-5-Terminy- postepowania- rekrutacyjnego- oraz-postepowania- uzupelniajacego- 2021-2022.pdf" >PDF</a></td>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego</th>Bez zmian: <th>Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego</th>
Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/deklaracja- o-kontynuacji.pdf" >PDF</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/deklaracja- o-kontynuacji.odt" >ODT</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/deklaracja- o-kontynuacji.doc" >DOC</a></td>Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/deklaracja- o-kontynuacji.pdf" >PDF</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/deklaracja- o-kontynuacji.odt" >ODT</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/deklaracja- o-kontynuacji.doc" >DOC</a></td>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola</th>Bez zmian: <th>Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola</th>
Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/wniosek- o-przyjecie.pdf" >PDF</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/wniosek- o-przyjecie.odt" >ODT</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/wniosek- o-przyjecie.doc" >DOC</a></td>Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/wniosek- o-przyjecie.pdf" >PDF</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/wniosek- o-przyjecie.odt" >ODT</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/wniosek- o-przyjecie.doc" >DOC</a></td>
Bez zmian: </tr>Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>Oświadczenie o wielodzietności</th>Bez zmian: <th>Oświadczenie o wielodzietności</th>
Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-wielodzietnosci.pdf" >PDF</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-wielodzietnosci.odt" >ODT</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-wielodzietnosci.docx" >DOCX</a></td>Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-wielodzietnosci.pdf" >PDF</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-wielodzietnosci.odt" >ODT</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-wielodzietnosci.docx" >DOCX</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka</th>Bez zmian: <th>Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka</th>
Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-samotnym-wych.pdf" >PDF</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-samotnym-wych.odt" >ODT</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-samotnym-wych.docx" >DOCX</a></td>Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-samotnym-wych.pdf" >PDF</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-samotnym-wych.odt" >ODT</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ oswiadczenie- o-samotnym-wych.docx" >DOCX</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr>Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <th>Potwierdzenie woli</th>Bez zmian: <th>Potwierdzenie woli</th>
Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ potwierdzenie- woli.pdf">PDF</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ potwierdzenie- woli.odt">ODT</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ potwierdzenie- woli.docx">DOCX</a></td>Bez zmian: <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ potwierdzenie- woli.pdf">PDF</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ potwierdzenie- woli.odt">ODT</a><br/><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ przedszkole-rekrutacja/ potwierdzenie- woli.docx">DOCX</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table>Bez zmian: </table>

Info: Dodane puste przestrzenie, służą lepszemu porównywaniu zmian w wersjach.