Informacje nieudostępniane w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, jest udostępniania na wniosek. Przykładowy druk wniosku stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.

Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np. osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub faksem.

W przypadku wniosków przekazywanych pocztą elektroniczną, należy przesyłać je na adres:

Nie jest wymagane opatrywanie takich wniosków podpisem elektronicznym.

Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w tym terminie, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wysyła do wnioskodawcy pismo z informacją o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację – nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej, zaś odmowa udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie służy odwołanie do Wójta Gminy Świątki za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  1. żądana informacja nie jest informacją publiczną,
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach nie dysponuje żądaną informacją,
  3. istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

Regulamin udostępniania informacji publicznej obowiązujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach oraz wzór wniosku:

Nazwa dokumentu Format pliku
Regulamin udostępniania informacji PDF
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej PDF
ODT
DOC
Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 24 lutego 2015 o 20:22
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 25 czerwca 2017 o 23:10
liczba odsłon strony: 2 146 Drukuj treść
Rejestr zmian:

Zmiany:

24 lutego 2015 o 20:22:23Obecna wersja
Content
  <p>Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, jest udostępniania na wniosek. Przykładowy druk wniosku stanowi <a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/wniosek_o_ udostepnienie_ ip.pdf">załącznik do zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</a>.</p>
  <p>Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.</p>
  <p>Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np. osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub faksem.</p>
  <p>W przypadku wniosków przekazywanych pocztą elektroniczną, należy przesyłać je na adres:</p>
  <ul>
   <li><a href="mailto: szkola@spswiatki.edu.pl"> szkola@spswiatki.edu.pl</a>;</li>
   <li>ZS-PSwiatki/SkrytkaESP (platforma ePUAP).</li>
  </ul>
  <p>Nie jest wymagane opatrywanie takich wniosków podpisem elektronicznym.</p>
  <p>Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w tym terminie, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wysyła do wnioskodawcy pismo z informacją o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.</p>
  <p>Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej, zaś odmowa udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie służy odwołanie do Wójta Gminy Świątki za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.</p>
  <p>Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:</p>
  <ol>
  <li>żądana informacja nie jest informacją publiczną,</li>
  <li>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach nie dysponuje żądaną informacją,</li>
  <li>istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.</li>
  </ol>
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, jest udostępniania na wniosek. <h3>Regulamin udostępniania informacji publicznej obowiązujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach oraz wzór wniosku:</h3>
<table summary="Dokumenty"> <table summary="Dokumenty">
<thead>  <thead>
  <tr>
  <th scope="col">Nazwa dokumentu</th>
  <th scope="col">Format pliku</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
  <th>Regulamin udostępniania informacji</th>
  <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/regulamin_ udostepniania_ informacji.pdf" >PDF</a></td>
  </tr>
<tr>  <tr>
<th scope="col">Nazwa dokumentu</th>   
<th scope="col">Format pliku</th>   
  <th>Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej</th>
  <td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/wniosek_o_ udostepnienie_ ip.pdf">PDF</a>
  <a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/wniosek_o_ udostepnienie_ ip.odt">ODT</a>
  <a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/wniosek_o_ udostepnienie_ ip.doc">DOC</a></td>
</tr>  </tr>
</thead>   
<tbody>   
<tr>   
<th>Regulamin udostępniania informacji</th>   
<td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/regulamin_ udostepniania_ informacji.pdf" >PDF</a></td>   
</tr>   
<tr>   
<th>Wz&oacute;r wniosku o udostępnienie informacji publicznej</th>   
<td><a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/wniosek_o_ udostepnienie_ ip.pdf">PDF</a><br />   
<a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/wniosek_o_ udostepnienie_ ip.odt">ODT</a><br />   
<a href="http:// spswiatki.edu.pl/archiwum/ bip/wniosek_o_ udostepnienie_ ip.doc">DOC</a></td>   
</tr>  
</tbody>  </tbody>
</table> </table>

Info: Dodane puste przestrzenie, służą lepszemu porównywaniu zmian w wersjach.