O Biuletynie

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten ma postać witryny WWW, na której udostępnione są informacje publiczne wymagane przez polskie prawo, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z dnia 2016.10.26) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68 z dnia 2007.01.22).

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 25 lutego 2015 o 11:39
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 12 kwietnia 2017 o 20:44
liczba odsłon strony: 12 373 Drukuj treść
Rejestr zmian:

Zmiany:

25 lutego 2015 o 11:39:28Obecna wersja
Content
Bez zmian: <strong>Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</strong> został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Bez zmian: <strong>Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</strong> został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.
Skasowano: Biuletyn ten ma postać witryny WWW, na której udostępnione są informacje publiczne wymagane przez polskie prawo, zgodnie z <em>ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198, z późn. zm.)</em> oraz<em> rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)</em>.  Dodano: Biuletyn ten ma postać witryny WWW, na której udostępnione są informacje publiczne wymagane przez polskie prawo, zgodnie z <em>ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z dnia 2016.10.26)</em> oraz<em> rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68 z dnia 2007.01.22)</em>.

Info: Dodane puste przestrzenie, służą lepszemu porównywaniu zmian w wersjach.