- Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach - http://bip.spswiatki.edu.pl -

O Biuletynie

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten ma postać witryny WWW, na której udostępnione są informacje publiczne wymagane przez polskie prawo, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z dnia 2016.10.26) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68 z dnia 2007.01.22).