Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.spswiatki.edu.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed 23 września 2018 roku lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Robert Łaszczewski.

 • E-mail: r.laszczewski@spswiatki.edu.pl
 • Telefon: (89) 61 69 880 wew. 104

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły
 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Do wejścia głównego nie prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów; wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy drzwiach wejściowych znajduje się portiernia, w której pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji; nie występują tam ograniczenia w postaci schodów.
 • Kancelaria, gabinet dyrektora szkoły oraz wicedyrektora znajdują się na piętrze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku funkcjonuje jedna winda dla osób niepełnosprawnych (dostęp od wejścia głównego do hali sportowej), w pozostałych częściach budynku nie ma wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa dokumentu Format pliku
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Szkoła PDF
Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 23 września 2020 o 19:55
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 24 sierpnia 2021 o 11:34
liczba odsłon strony: 418 Drukuj treść
Rejestr zmian:

Zmiany:

5 stycznia 2021 o 08:58:11Obecna wersja
Content
Bez zmian: <h4>Wstęp deklaracji</h4>Bez zmian: <h4>Wstęp deklaracji</h4>
Skasowano: <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami <em>Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych</em>. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a href="http:// bip.spswiatki.edu.pl/">http: //bip.spswiatki.edu.pl/</a></p> Dodano: <p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach<span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami <em>Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych</em>. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a href="http:// bip.spswiatki.edu.pl/">http: //bip.spswiatki.edu.pl/</a></p>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>Data publikacji strony internetowej: 2015-02-25</li> Dodano: <li>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data- publikacja">2015- 02-15</span></li>
Skasowano: <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-12</li> Dodano: <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data- aktualizacja" >2020-03-16</span></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Skasowano: <p>Strona internetowa jest częściowo zgodna z <em>Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych</em> z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:</p> Dodano: <p id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z <em>Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych</em> z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:</p>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed 23 września 2018 roku lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,</li>Bez zmian: <li>zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed 23 września 2018 roku lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,</li>
Bez zmian: <li>zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,</li>Bez zmian: <li>zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,</li>
Bez zmian: <li>filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,</li>Bez zmian: <li>filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,</li>
Bez zmian: <li>zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.</li>Bez zmian: <li>zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Skasowano: <p>Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p> Dodano: <p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data- sporzadzenie" >2020-09-23</span>. <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>
Bez zmian: <h5>Skróty klawiszowe:</h5>Bez zmian: <h5>Skróty klawiszowe:</h5>
Bez zmian: <p>Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.</p>Bez zmian: <p>Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.</p>
Bez zmian: Bez zmian:
Skasowano: <h4>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h4> Dodano: <h4 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h4>
Bez zmian: Bez zmian:
Bez zmian: <p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. </p>Bez zmian: <p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. </p>
Skasowano: <p>Osobą kontaktową jest Robert Łaszczewski. </p> Dodano: <p>Osobą kontaktową jest <span id="a11y-ocena">Robert Łaszczewski</span>. </p>
 Dodano: <ul>
Skasowano: <p>E-mail: r.laszczewski@spswiatki.edu.pl</p> Dodano: <li>E-mail: <span id="a11y-email" >r.laszczewski@spswiatki.edu.pl</span></li>
 Dodano: <li>Telefon: <span id="a11y-telefon">(89) 61 69 880 wew. 104</span></li>
 Dodano: </ul>
Bez zmian: <p>Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p>Bez zmian: <p>Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p>
Bez zmian: Bez zmian:
Bez zmian: <h4>Procedura wnioskowo-skargowa</h4>Bez zmian: <h4>Procedura wnioskowo-skargowa</h4>
Skasowano: <p>Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.</p> Dodano: <p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.</p>
Bez zmian: <p>Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.</p>Bez zmian: <p>Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.</p>
Bez zmian: <p>W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.</p>Bez zmian: <p>W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.</p>
Bez zmian: <p>Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: <a href="https:/ /www.rpo.gov.pl/ content/jak- zglosic-sie-do-rzecznika- praw-obywatelskich">https: //www.rpo.gov.pl/content/ jak-zglosic-sie- do-rzecznika- praw-obywatelskich</a></p>Bez zmian: <p>Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: <a href="https:/ /www.rpo.gov.pl/ content/jak- zglosic-sie-do-rzecznika- praw-obywatelskich">https: //www.rpo.gov.pl/content/ jak-zglosic-sie- do-rzecznika- praw-obywatelskich</a></p>
Skasowano: <h4>Dostępność architektoniczna</h4> Dodano: <h4 id="a11y-architektura" >Dostępność architektoniczna</h4>
Skasowano: <h5>Budynek szkoły</h5> Dodano: <h5>Budynek szkoły</h5>
 Dodano:
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Do wejścia głównego nie prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów; wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy drzwiach wejściowych znajduje się portiernia, w której pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji; nie występują tam ograniczenia w postaci schodów. </li>Bez zmian: <li>Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Do wejścia głównego nie prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów; wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy drzwiach wejściowych znajduje się portiernia, w której pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji; nie występują tam ograniczenia w postaci schodów. </li>
Bez zmian: <li>Kancelaria, gabinet dyrektora szkoły oraz wicedyrektora znajdują się na piętrze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku funkcjonuje jedna winda dla osób niepełnosprawnych (dostęp od wejścia głównego do hali sportowej), w pozostałych częściach budynku nie ma wind.</li>Bez zmian: <li>Kancelaria, gabinet dyrektora szkoły oraz wicedyrektora znajdują się na piętrze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku funkcjonuje jedna winda dla osób niepełnosprawnych (dostęp od wejścia głównego do hali sportowej), w pozostałych częściach budynku nie ma wind.</li>
Bez zmian: <li>W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.</li>Bez zmian: <li>W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.</li>
Bez zmian: <li>Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.</li>Bez zmian: <li>Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.</li>
Bez zmian: <li>Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.</li>Bez zmian: <li>Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.</li>
Bez zmian: <li>W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.</li>Bez zmian: <li>W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
 Dodano: <h4>Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego</h4>
 Dodano: <table summary="Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego">
 Dodano: <thead>
 Dodano: <tr>
 Dodano: <th scope="col">Nazwa dokumentu</th>
 Dodano: <th scope="col">Format pliku</th>
 Dodano: </tr>
 Dodano: </thead>
 Dodano: <tbody>
 Dodano: <tr>
 Dodano: <th>Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Szkoła</th>
 Dodano: <td><a href="http:// bip.spswiatki.edu.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport-o- stanie-dostepnosci-podmiotu- Szkola.pdf">PDF</a></td>
 Dodano: </tr>
 Dodano: </tbody>
 Dodano: </table>

Info: Dodane puste przestrzenie, służą lepszemu porównywaniu zmian w wersjach.