Sprawozdanie finansowe za rok 2018 jednostki budżetowej gminy

Zgodnie z art. 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.

Zobacz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świątki – sprawozdanie finansowe za rok 2018 jednostek budżetowych gminy

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 10 maja 2019 o 12:59
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 10 maja 2019 o 13:00
liczba odsłon strony: 633 Drukuj treść
Rejestr zmian:

Zmiany:

10 maja 2019 o 12:59:16Obecna wersja
Content
Bez zmian: <p>Zgodnie z <em>art. 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</em> w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.</p>Bez zmian: <p>Zgodnie z <em>art. 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</em> w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.</p>
Skasowano: <p>Zobacz <a href="http:// bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/ ?a=3958">Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świątki - prawozdanie finansowe za rok 2018 jednostek budżetowych gminy</a></p> Dodano: <p>Zobacz <a href="http:// bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/ ?a=3958">Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świątki - sprawozdanie finansowe za rok 2018 jednostek budżetowych gminy</a></p>

Info: Dodane puste przestrzenie, służą lepszemu porównywaniu zmian w wersjach.